Vai šis koronavīruss Uhanā / Ķīnā var izraisīt lielu uzliesmojumu?


Atbilde 1:

Ķīna vispirms vainoja jūras produktu tirgu netālu no Vuhana Viroloģijas institūta, kaut arī pirmajos dokumentētajos gadījumos, kad COVID-19 bija iesaistīti cilvēki, kuri nekad nebija tur gājuši kājām. Daži apgalvo, ka Vuhana Viroloģijas institūts veica COVID-19 pētījumus ar dzīvniekiem. Inficēts darbinieks, iespējams, nēsāja COVID-19 vai arī to šķērsoja cilvēkos, kad viņi neapzināti pusdienoja uz laboratorijas dzīvnieka.